Ако излизаш от стаята - изгаси свещта!

 • Не оставяйте горящи свещи без надзор. Изгасете всички свещи, когато напуснете стаята или заемете поза, при която можете да заспите.
 • Избягвайте използването на свещи в спалнята и други зони, където хора могат да заспят.
 • Дръжте свещите на поне една крачка разстояние от всичко, което може да гори.
 • Дръжте свещите далеч от обсега на деца, които може да искат да си играят с тях, и далеч от всички животни, които могат да ги съборят.
 • Използвайте свещници, които са стабилни и няма да се катурнат лесно от тежестта на свещта.
 • Поставете свещниците върху здрава, топлоустойчива повърхност. Свещи в стъклени или алуминиеви контейнери се нагорещяват при дълго горене и могат да нагреят критично повърхността върху която са поставени.
 • Палете свещите внимателно. Пазете косата и дрехите си далеч от пламъка.
 • Не изгаряйте свещ докрай – угасете я преди да изгори напълно, до държача на фитила или контейнера.
 • Винаги подрязвайте фитилите. Дългите или изкривени фитили са по-склонни да горят неравномерно, да капят или да се запалят. Поддържайте фитилите подрязани до ¼” или 6-8мм за оптимално горене на свещта.
 • Ако забележите, че свещта ви има висок, трептящ пламък, време е да я угасите и подрежете фитила.
 • Не позволявайте нищо да попадне в разтопения восък. Счупените парчета кибрит и др. могат да действат като втори фитил и значително да увеличат височината и температурата на пламъка.
 • Не премествайте свещи, след като са запалени.
 • Никога не използвайте свещи, когато спре електрическото захранване. Ползвайте фенерчето на телефона или друг вид осветително тяло на батерии.
 • Винаги палете свещи в добре проветрено помещение, без течения, вентилационни отвори или въздушни течения. Това ще помогне за предотвратяване на бързо или неравномерно изгаряне, сажди и прокапване и разливи на восък.
 • Не изгаряйте няколко свещи близо една до друга, тъй като това може да предизвика разтапяне по между им и увеличаване на пламъка.
 • Не се навеждайте върху свещи - можете да запалите дрехите си.

Горене на свещи при ритуали и събития

 • Свещите трябва да се поставят в стабилен и сигурен свещник.
 • Когато се държат в ръка, свещите не трябва да се предават от един човек на друг.
 • При палене на свещи по време на служба, накарайте хората с незапалена свещ да запалят свещите си от статично поставена вече запалена свещ. Употребата на горяща свещ за палене на свещи от човек на човек е опасно.
 • Не трябва да се поставят запалени свещи на прозорци, където a щора или завеса може да се запали.
 • Свещи, поставени върху или близо до маси, олтари или светилища, трябва да се наблюдават от възрастен.
 • Ако свещ трябва да гори непрекъснато, уверете се, че открития пламък е затворени в стъклен съд, свеща е поставена в мивка, върху метална тава или в дълбок леген, пълен с вода.
 • Местата за поклонение трябва да бъдат оборудвани с система за откриване пушек и огън.
Продуктът е добавен към списъка с желания
Добавено за сравнение